Kategorier
Trappstädning

Nyckeln till bättre grannsämja i er förening

En avgörande skillnad mellan en bra bostadsrättsförening och en sämre sådan handlar om hur medlemmarna trivs. Man kan här direkt tro att den viktigaste punkten handlar om ekonomi – det vill säga hur mycket man betalar i hyra – men denna fråga är inte avgörande på samma sätt. Av större vikt är hur man trivs i sina fastigheter, hur faciliteter ser ut – förråd, möjligheter till föreningslokaler, parkeringsplatser etc – och grannsämjan ser ut. I detta ligger också detaljer som trappstädning, snöröjning och skötsel av trädgårdar, rabatter och andra eventuella grönområden.

En medlems trivsel avgörs alltså till stor del av hur snyggt det är samt hur möjligheter till förvaring, parkering och annat ser ut. Många är alltså beredd att betala lite extra i hyra för att exempelvis trappstädning ska skötas om på ett tillfredsställande sätt och anledningen är också väldigt enkel att förstå. Se man till hur smuts kan påverka i en fastighet så handlar det om misstro mot sina grannar, det handlar om en sämre stämning och det handlar om att man därigenom trivs sämre.

Är det däremot rent, snyggt och fräscht – ja, då blir det också trevligare att bo och leva och dessutom så brukar man också generellt sätt anstränga sig mer för att behålla fräschören i fastigheten. Om man ser till hur skillnaden mellan en trivsam förening och en bostadsrättsförening med dålig stämning så handlar det mycket om just hygienen och irritation rörande detta.

Bra hygien ger mersmak

Vi kan här säga att det handlar om en bostadsrättsförening i Stockholm där man inte sköter trappstädning på ett korrekt sätt. I och med detta så kommer grannarna i fastigheten att störa sig på varandra, man kommer att låta sina skor stå ute, man kommer att lämna barnvagnar framme och man kommer – helt enkelt – att sluta bry sig. Ser man hur herr Andersson på nedre plan plötsligt börjar lämna sina skor ute eller hur fru Jonsson ställer barnvagnen framför hissen – ja, då kommer man dels att bli irriterad och dels så kommer man själv också att sluta engagera sig.

Vänder man på allt detta och ser hur denne herr Andersson istället torkar av sina skor på dörrmattan framför entrèn eller hur Fru Jonsson ställer sin barnvagn i angivet förråd så kommer man själv också att vara benägen att gå den där extra milen för att hålla rent.

Grunden i detta är alltså att den förening man tillhör – oavsett om staden är Stockholm, Malmö eller Kiruna – verkligen ser till att trappstädning, snöskottning och andra saker sköts på ett bra sätt. Som vi sa ovan – många kan tänka sig att betala lite mer i hyra för att få ett renare, grönare och mer trivsamt område och det här är värt att ha i beräkningen som styrelsemedlem till en bostadsrättsförening eller som förvaltare av fastigheter.